ویژگی‌های متمایز سرویس رزومه جاب

تعریف کیو آر کد برای دسترسی به رزومه

تعریف کیو آر کد برای دسترسی به رزومه

شخصی‌سازی رزومه متناسب با نیاز

شخصی‌سازی رزومه متناسب با نیاز

اشتراک‌گذاری رزومه در شبکه‌های اجتماعی

اشتراک‌گذاری رزومه در شبکه‌های اجتماعی

ساخت رزومه چند زبانه فارسی و انگلیسی

ساخت رزومه چند زبانه فارسی و انگلیسی

ساخت رزومه‌های متنوع با لینک‌های دلخواه

ساخت رزومه‌های متنوع با لینک‌های دلخواه

دسترسی به پرینت رزومه و دریافت نسخه چاپی

دسترسی به پرینت رزومه و دریافت نسخه چاپی


انتخاب از میان قالب‌های متنوع

نمونه رزومه کارجویان

علی زلفی گلمشاهده رزومه

سعید الوندکوهیمشاهده رزومه

ابوالفضل خالوییمشاهده رزومه