ویژگی های متمایز سرویس رزومه جاب

تعریف کیو آر کد برای دسترسی به رزومه

تعریف کیو آر کد برای دسترسی به رزومه

شخصی سازی رزومه متناسب با نیاز

شخصی سازی رزومه متناسب با نیاز

اشتراک گذاری رزومه در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری رزومه در شبکه های اجتماعی

ساخت رزومه چند زبانه فارسی و انگلیسی

ساخت رزومه چند زبانه فارسی و انگلیسی

ساخت رزومه های متنوع با لینک های دلخواه

ساخت رزومه های متنوع با لینک های دلخواه

دسترسی به پرینت رزومه و دریافت نسخه چاپی

دسترسی به پرینت رزومه و دریافت نسخه چاپی


انتخاب از میان قالب های متنوع

نمونه رزومه کارجویان

محمد اسداله زادهمشاهده رزومه

بهادر بیگمیمشاهده رزومه

محمد علی وکیلیمشاهده رزومه