جاب، سامانه هوشمند استخدام

ورود به پنل کارفرما
‌بسته طلایی‌ آگهی
۶۲۹,۰۰۰ تومان
خرید بسته طلایی
بسته شتاب‌دهی ویژه
۴۰۰,۰۰۰ تومان
خرید شتاب‌دهی ویژه
شتاب‌دهی تکی
۵۰,۰۰۰ تومان
خرید شتاب‌دهی تکی
آگهی تکی
۷۹.۰۰۰ تومان
خرید آگهی تکی