69 فرصت شغلی

عنوان شغلی، مهارت یا ...

استان

گروه شغلی

مطب آبشار
پزشک متخصص اطفال 

مطب آبشار (تهران)

۱۳ روز پیش

تمام وقت، نیمه وقت

آموزشگاه زبان تهران
مدرس زبان انگلیسی کودکان 

آموزشگاه زبان تهران (تهران)

۱۳ روز پیش

تمام وقت

موسسه زبان پانیذ
مدرس زبان 

موسسه زبان پانیذ (اصفهان)

۱۳ روز پیش

نیمه وقت

نخبگان جوان
برنامه نویس Front-End 

نخبگان جوان (البرز)

۱۴ روز پیش

نیمه وقت

مطب دکتر شیرازی
پزشک جهت امور زیبایی 

مطب دکتر شیرازی (تهران)

۱۹ روز پیش

تمام وقت، نیمه وقت

انجمن ریاضی دانان جوان
گرافیست 

انجمن ریاضی دانان جوان (البرز)

۲۰ روز پیش

نیمه وقت، دور کاری

انجمن ریاضی دانان جوان
اپراتور فروش  

انجمن ریاضی دانان جوان (البرز)

۲۱ روز پیش

نیمه وقت

درمانگاه خیریه شهدای نارمک
داروساز 

درمانگاه خیریه شهدای نارمک (تهران)

۲۶ روز پیش

تمام وقت

بیمارستان مهر آیین
پزشک عمومی(لواسان) 

بیمارستان مهر آیین (تهران)

۲۶ روز پیش

تمام وقت، نیمه وقت

انجمن ریاضی دانان جوان
کارمند اداری 

انجمن ریاضی دانان جوان (قزوین)

۱ ماه پیش

تمام وقت، نیمه وقت، دور کاری

آرمان تندرست
پرستار 

آرمان تندرست (تهران)

۱ ماه پیش

تمام وقت، نیمه وقت

مرکز مشاوره و خدمات پرستاری پژواک
مراقب و بهیار 

مرکز مشاوره و خدمات پرستاری پژواک (تهران)

۱ ماه پیش

تمام وقت، نیمه وقت

آموزشگاه شیرینی پزی ذائقه برتر
مدرس شیرینی پزی 

آموزشگاه شیرینی پزی ذائقه برتر (تهران)

۱ ماه پیش

تمام وقت، نیمه وقت

مرکز روانشناسی فردوس
مشاور 

مرکز روانشناسی فردوس (تهران)

۱ ماه پیش

تمام وقت

مطب دکتر عشاق
دستیاردندانپزشک‎ 

مطب دکتر عشاق (تهران)

۱ ماه پیش

نیمه وقت

مطب دکتر همایونی
دندانپزشک 

مطب دکتر همایونی (تهران)

۱ ماه پیش

نیمه وقت