استخدام کارشناس تولیدشرح موقعیت شغلی

کارشناس تولید

آشنا به مفاهیم تولید

آشنا به مفاهیم تعمیرات و نگهداری

علاقمند به پیشرفت و ارتقای شغلی

ثبت گزارشات، آنالیز،دما و ...

معرفی شرکت

شرکت در زمینه ذوب و ریخته گری فولاد با کوره های القایی

ارسال سریع فایل رزومه