معرفی شرکت

شرکت در زمینه ذوب و ریخته گری فولاد با کوره های القایی

آدرس شرکت

شهرک صنعتی پایتخت، بلوار صنوبر، نسترن 7 ،پلاک 15