معرفی شرکت

تولیدی صنعتی زینلی، در زمینه تولید هود و اجاق گاز فعالیت دارد.