معرفی شرکت

شرکت زرین معدن در زمینه استخراج، آنالیز، اکتشاف معادن فعالیت دارد.

آدرس شرکت

سعادت اباد