معرفی شرکت

این شرکت به صورت غیر دولتی و هیئت امنایی مدیریت می گردد و این شرکت افتخار دارد که کلیه خدمات مالی از صنعتگران محترم را تا رسیدن به نتیجه مطلوب پیگیری نمایند. از کارخانجات بزرگ در این شهرک می‌توان به شرکت ایران قطعه فناوران ، صنعت پرتو ، دمیر صنعت پارس ،کلر آب ، نساجی الهیه ،کاویان قطعه قدس ، شرکت صنایع غذایی تولیکولاک ،پیشگام زاگرس غرب و ... اشاره نمود. در پایان این مدیریت آمادگی کامل خود را در جهت همکاری همه جانبه در چارچوب قانونی با تمامی سرمایه‌گذاران و صنعتگران محترم اعلام می‌نماید.