معرفی شرکت

بازیافت محصولات پلیمری طراحی وساخت تجهیزات بازیافت

آدرس شرکت

اصفهان،کاشان،کیلومتر ۱۲ جاده قدیم کاشان.قم