معرفی شرکت

ارایه خدمات خیریه توانبخشی شامل فیزیوتراپی، شنوایی شناسی، بینایی سنجی، کاردرمانی گفتار درمانی ارتز و پروتز به افراد دارای معلولیت

آدرس شرکت

بزرگراه بعثت-خیابان بخارایی شمالی -کوچه شهید زارعی - پلا۲۱۱