استخدام مهندس صنایعشرح موقعیت شغلی

یک نفر مهندس صنایع مسلط به کنترل پروژه و msp جهت یک پروژه نیازمندیم.

محل سکونت اهواز باشد.

معرفی شرکت

شرکت فنی و مهندسی وتوس، در زمینه طراحی و ساخت نصب تجهیزات انتقال موادفعالیت دارد.

ارسال سریع فایل رزومه