معرفی شرکت

شرکت دانش بنیان وستا در سال 90 کار خود را در قالب یک استارت‌آپ‌استودیو شروع کرد و توانست با بکارگیری نیروی خبره جایگاه خود را در جنوب کشور به تثبیت برساند، پس از آن با بهره‌گیری از علوم جدید و تجربیات به دست آمده و استخدام نیروی حرفه‌ای، به عنوان یک شرکت دانش بنیان وارد بازارهای جدید شود. امیدواریم این روند رو به رشد همچنان ادامه داشته باشد. در حال حاضر به دنبال حضور پررنگ‌تر در عرصه تکنولوژی کشور هستیم که امیدواریم با بهره گیری از نیروی جوان و پر انرژی به این هدف دست یابیم.

آدرس شرکت

شیراز، پل باغصفا ، خیابان فردوسی ساختمان صدف