معرفی شرکت

تولید کننده انواع کافی میکس بصورت لیوانی وساشه دارای دفتر فروش مویرگی برای محصولات خود و نماینده فروش تهران برای کره آذربایجان و فروش ادویه جات