استخدام فروشنده حضوری پخش

شرح موقعیت شغلی

ترجیحا ساکن غرب تهران

دارای گواهینامه رانندگی با خودرو

دارای ضامن معتبر

بیمه تامیین اجتماعی و تکمیلی از روز اول

قرار داد از روز اول

معرفی شرکت

تولید کننده آب معدنی واتا، تنها آب معدنی دارای مجوز مصرف در اتحادیه اروپا

ارسال سریع فایل رزومه