معرفی شرکت

شرکت ما به صورت تخصصی در زمینه استخراج و تولید سنگ فعالیت میکند. و در کنار این صنعت به صورت متمرکز معماری و اجرا در صنعت ساختمان را در پیش گرفته است.