معرفی شرکت

ساخت و تولید بوش های پوشش دار صنعتی.

آدرس شرکت

تهران . قلعه حسن خان . شهرک صنعتی زاکرس. خیابان صنایع پنجم.پلاک 12