معرفی شرکت

وندیداز فروشگاهی آنلاین در زمینه فروش مواد و تجهیزات آزمایشگاهی می باشد که در آن می توانید محصولات متنوعی را درحوزه ی کاری میکروب شناسی، شیمی، سلولی و مولکولی، ایمنی شناسی، بیوشیمی، ژنتیک و محصولات متنوع دیگر داخلی و وارداتی را پیدا کنید.