معرفی شرکت

فعال در زمینه طراحی تا ساخت قطعات توربینی در حوزه نیروگاهی -پتروشیمی- نفت وگاز و.....