معرفی شرکت

شرکت دخانیاتی تولید تنباکو قلیان

آدرس شرکت

اصفهان شهرک صنعتی مبارکه