معرفی شرکت

گروه شریف متعلق به بخش خصوصی و در زمینه های ساخت ٬ عمران ٬ طراحی داخلی ٬ خدمات گردشگری و بازرگانی با بیش از ۲۰ سال سابقه در این عرصه ها در حال فعالیت می باشد. می توان گفت اولین نکته قابل درک برای مشتریان و گروه شریف صداقت در همکاری و رفتاری دوستانه است که این صفت را می توان تجلی بخش عملکرد مثبت و افزایش رضایتمندی در بین مشتریان و شرکای تجاری ما دانست . ما معتقدیم که این شفافیت و روشن سازی از عملکرد و تصمیمات سازمان دلگرمی و حس همراهی را برای تمام مخاطبانش به همراه دارد. ما در این شرکت ضمن در نظر داشتن اصل مشتری مداری و با بهره مندی از نیروهای متخصص، پیشرفت و آبادانی میهن عزیزمان را در مرتبه نخست اهداف خویش قرارداده است.


فرصت های شغلی فعال

هیچ آگهی شغلی وجود ندارد.