استخدام کارمند بازرگانیشرح موقعیت شغلی

به کارمند بازرگانی خانم مسلط به زبان انگلیسی در تهران نیازمندیم.

معرفی شرکت

شرکت بازرگانی

ارسال رزومه به این آگهی

این آگهی منقضی شده است و فرصت ارسال رزومه به آن به پایان رسیده است.