معرفی شرکت

شرکت در خصوص ارائه دستگاه کارتخوان ، درگاه پرداخت، کیوآر کد و صدور و شارژ کارت های خرید و هدیه فعالیت دارد.


فرصت های شغلی فعال

متاسفانه هیچ‌کدام از آگهی‌های اختصاصی جاب با جست‌وجوی شما مطابقت ندارد.
جست‌وجو در همه‌ی آگهی‌های شغلی.