معرفی شرکت

یک استارت آپ هستیم که در زمینه توسعه راهکارهای آموزش الکترونیک کار میکنیم. سعی میکنیم که محیط کار برامون جذاب باشه، کنار هم اطلاعات مفیدی یاد بگیریم و همواره در حال استفاده از تکنولوژی های روز دنیا باشیم.


فرصت های شغلی فعال

هیچ آگهی شغلی وجود ندارد.