معرفی شرکت

شرکت ایستا فولاد(توحید متال)، تولیدکننده ملزومات خاک مسح و ورق های ساختمانی می باشد.