معرفی شرکت

زنجیره ی شرکت حمل و نقل تیزرانان نصر یکی از بزرکترین شرکت های کریر و حمل محصولات توسط تریلر های چادری و لبه دار و کفی و نفتکش ایران و ناوگان پیمانکاران و کارگزاران داخلی با سابقه درخشان می باشد که از سال 1376 در پایانه بندرعباس و امور صادرات بین المللی از سال 1382 در تبریز و اراک در امور حمل مواد پتروشیمی و حمل مواد کارخانه سیمان و بهبهان و مشارکت در حمل و نقل خودروهای کرمان موتور و مدیران خودرو بوده و تراکم کاری نسبت به تفکیک پروژه های تحویلی در غالب سه شرکت فعالیت نموده