معرفی شرکت

شرکت تیز رانان نصر این شرکت از سال 1384 فعالیت خود را در زمینه حمل اختصاصی خودرو آغاز نموده و تاکنون موفق به همکاری پیوسته با اکثر شرکت های خودرو ساز داخلی مانند سایپا ، ایران خودرو در سایت تهران و شهرستان ها ، مدیران خودرو ، کرمان موتور و ... گشته است آدرس : شهرک غرب فاز 6 خیابان گل افشان


فرصت های شغلی فعال

هیچ آگهی شغلی وجود ندارد.