معرفی شرکت

شرکت تولید پوشاک با برند تری جین با بیش از 8 سال تجربه در تولید پوشاک جین بانوان به فعالیت خود داده و در حال حاضر بیش از 120 نفر در این شرکت مشغول به فعالیت می باشند .