فرهنگ کاری شرکت

کتاب‌های آموزش ریاضی نخبگان جوان، با نگاه به آخرین منابع علمی و پژوهشی در زمینه آموزش ریاضی و همراه داشتن توضیح و پاسخ تمامی تمرین‌ها ، منبعی پربار برای یادگیری عمیق دانش‌آموز به صورت خودآموز فراهم کرده است.

کتاب‌های آموزش ریاضی نخبگان جوان

کلاس های مجازی ویژه برای دانش آموزان پایه ششم و هفتم

معرفی شرکت

انجام فعالیت‎های آموزشی بیشتر برای دانش‎آموزان با وجود سیستم امتیازدهی، می‌تواند یک رقابت سالم را برای آن‌ها رقم بزند. با استفاده از سامانه آزمون‌ساز، دانش‌آموزان می‌توانند به بیشمار آزمون یا تمرین از هر مبحث درسی در سطوح مختلف دسترسی داشته باشند.