معرفی شرکت

انجمن ریاضیدانان جوان یک نهاد فعال در زمینه آموزش ریاضی می باشد. تالیف و نشر کتاب، برگزاری دوره های آموزشی مجازی و برگزاری مسابقات بین الملللی ریاضی از جمله فعالیت های این مجموعه می باشد .


فرصت های شغلی فعال
انجمن ریاضی دانان جوان
اپراتور تماس 

انجمن ریاضی دانان جوان (البرز)

۵ روز پیش

تمام وقت، نیمه وقت، دور کاری

انجمن ریاضی دانان جوان
کارشناس آموزش 

انجمن ریاضی دانان جوان (البرز)

۷ روز پیش

تمام وقت، نیمه وقت، دور کاری

انجمن ریاضی دانان جوان
کارمند اداری (گلشهر کرج) 

انجمن ریاضی دانان جوان (البرز)

۷ روز پیش

تمام وقت

انجمن ریاضی دانان جوان
مدرس زبان انگلیسی (تمامی سطوح) 

انجمن ریاضی دانان جوان (البرز)

۳۰ روز پیش

دور کاری


فرصت های شغلی منقضی شده
انجمن ریاضی دانان جوان
کارشناس شبکه های اجتماعی و ... 

انجمن ریاضی دانان جوان (البرز)

۱ ماه پیش

تمام وقت، دور کاری

انجمن ریاضی دانان جوان
اپراتور مرکز تماس (خانم) 

انجمن ریاضی دانان جوان (لرستان)

۳ ماه پیش

دور کاری

انجمن ریاضی دانان جوان
مسئول برنامه ریزی و هماهنگی... 

انجمن ریاضی دانان جوان (البرز)

۴ ماه پیش

تمام وقت

انجمن ریاضی دانان جوان
اپراتور مرکز تماس (خانم) 

انجمن ریاضی دانان جوان (خراسان رضوی)

۴ ماه پیش

دور کاری