معرفی شرکت

شرکت تسکا صنعت آراد با نام اختصاری تسکا صنعت، در سال 1386 فعالیت خود را در زمینه طراحی و پیاده سازی سیستم های نرم افزاری آغاز کرد و دیری نپایید که حوزه فعالیت های خود را در سال 1387به سیستم های روباتیک صنعتی و تحقیقاتی و نیز پروژه های ویدئومتری فاضلاب و تله متری گسترش داد. در حوزه نرم افزار، طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای مالی، اداری، حسابداری مانند سیستم جامع مدیریت فروش، سیستم بهای تمام شده محصولات کشاورزی، سیستم های فرآیندی و گردش کاری، نرم افزارهای مدیریت کلینیک های پزشکی مانند کلنیک فیزیوتراپی، مدیریت باشگاه های ورزشی مانند باشگاه بولینگ، طراحی و پیاده سازی انواع وب سایت، نرم افزارهای کنترل روبات، نرم افزارهای ویدئومتری و تله متری و ... جزء پروژه های انجام شده یا در دست اجرای شرکت تسکا صنعت می باشد.