استخدام مهندس برق جهت امور اجرایی
شرح موقعیت شغلی

به مهندس برق و الکترونیک جهت امور اجرایی در تهران نیازمندیم.

معرفی شرکت

شرکت پیمانکاری آتش نشانی

ارسال سریع فایل رزومه