معرفی شرکت

خدمات کامل فنی و مهندسی ساختمان اخذ جواز، تهیه نقشه های شهرداری، اجرای ساختمان، نظارت بر اجرا مشارکت در ساخت به عنوان سازنده یا سرمایه گذارطراحی معماری , طراحی داخلی , سازه , تاسیسات طراحی اختصاصی نما , محوطه سازی


فرصت های شغلی فعال

هیچ آگهی شغلی وجود ندارد.