استخدام دفتردار

شرح موقعیت شغلی

دفتر دار مسلط به آفیس با سابقه کاری مکفی در زمینه دفتر داری جهت موسسه خدمات مالی و حسابرسی داخلی

ساکن شرق تهران

معرفی شرکت

موسسه حسابداری تراز آذین اروند

ارسال سریع فایل رزومه