معرفی شرکت

شرکت خدمات بازرگانی ترنم تپش تجارت در زمينه واردات محصولات الكترونيكى، كامپيوتر و موبايل فعال مى باشد.