استخدام کارگر


شرح موقعیت شغلی

به چند کارگر ساده جهت تولیدی درب آسانسور نیازمندیم.

بیمه+ناهار

حقوق وزارت کار

معرفی شرکت

تولیدی درب اسانسور و برش قطعات فلزی

ارسال سریع فایل رزومه