معرفی شرکت

شرکت تولیدی - بازرگانی زمینه واردات و تولید پلیمر

آدرس شرکت

جنت آباد جنوبی- میدان چهارباغ- ساختمان سبز- پ 148- طبقه سوم- واحد 39