معرفی شرکت

گروه تکفانت از سال 1382 در زمینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در حال فعالیت میباشد . فعالیت اصلی شرکت خدمات پشتیبانی بانکها ، سازمانها و ادارات - طراحی ، نصب و راه اندازی سیستم های ویپ و ویدئو کنفرانس میباشد .