معرفی شرکت

انجام و ارائه خدمات فنی، مشاوره ای، نظارت عالیه و ارزیابی صلاحیت در کلیه ی زمینه های مرتبط با حرفه ی مهندسی بازرسی، بازرسی فنی و بازرسی کالا در داخل و خارج از کشور. ارائه خدمات در زمینه کنترل، تطابق، تسریع و پیگیری کار های در دست اجرا اعم از حین ساخت، نصب، راه اندازی، تعمیرات و بهره برداری تجهیزات، ماشین آلات، ساختمان، کارخانه و سازه های خشکی-دریایی و هوائی در کلیه صنایع با مشخصات و استاندارد های مربوطه. نظارت بر انجام آزمونهای مرتبط با دامنه فعالیت شرکت و انجام کلیه ی آزمایشهای مخرب و غیر مخرب، کالیبراسیون و آزمونهای پیشرفته در زمینه بازرسی فنی منجمله پرنونگاری صنعتی، آلتراسونیک، مایع نافذ، ذرات مغناطیسی، آزمایش نشتی، ادی کارنت آگوستیک امیشن و سایر.