معرفی شرکت

شرکت تدارک تامین ایرانیان یکی از تولید کنندگان خوشنام و باسابقه در صنعت مبلمان اداری است و تا کنون با بسیاری از سازمانهای خصوصی و دولتی همکاری داشته است.


فرصت های شغلی فعال

هیچ آگهی شغلی وجود ندارد.