معرفی شرکت

یک شرکت بازرگانی در زمینه خرید و فروش و واردات لپتاپ و لوازم دیجیتال