استخدام کمک حسابدارشرح موقعیت شغلی

آشنایی با نرم افزار اکسل کافی می باشد.

معرفی شرکت

شرکت پخش دارو در سراسر کشور زیر نظر سازمان غذا و دارو

ارسال رزومه به این آگهی

این آگهی منقضی شده است و فرصت ارسال رزومه به آن به پایان رسیده است.