معرفی شرکت

واحد بازرگانی سیما رسانه ارائه کننده محصول جدیدی به نام ژل ایزولاسیون مکسان بوده که جایگزین مناسب و نوین برای ایزوگام است.