معرفی شرکت

کارخانه تولید شیرخشک صنعتی و لبنیات با ظرفیت 1500تن در روز تاریخ تاسیس فروردین 1400 همگام با ساخت


فرصت های شغلی فعال

هیچ آگهی شغلی وجود ندارد.