معرفی شرکت

کارخانه تولید شیرخشک صنعتی و لبنیات با ظرفیت 1500تن در روز تاریخ تاسیس فروردین 1400 همگام با ساخت

آدرس شرکت

ورامین به سمت پیشوا ، کمربندی ورامین به سمت پیشوا ، چالتاسیان ، خیابان شهید کوهی ، شرکت شمه شیر