استخدام منشی دفتر

شرح موقعیت شغلی

منشی دفتر دارای ضمانت یا ضامن

مسلط به فتوشاپ

انجام کار های روتین دفتر

محل زندگی نزدیک دفتر باشدمحدوده ی سرو ازاد

معرفی شرکت

شرکت اسفلای در زمینه بازرگانی و فروش فعالیت دارد.

ارسال سریع فایل رزومه