معرفی شرکت

این شرکت با هدف انتقال بیماران به کلیه نقاط تهران ، کشور و کشورهای مجاور تاسیس گردیده است و کلیه مسئولین و پرسنل این شرکت هدف نهایی خود را بهره مندی بیماران از بهترین سرویس های درمانی جهت انتقال بیماران به بهترین شکل ممکن قرار داده است به یاری خدا بتوانیم خدمتگزار خوبی باشیم

آدرس شرکت

تهران منطقه 11 خیابان محبوب مجاز