معرفی شرکت

شرکت بازرگانی و ساختمانی در محدوده ی زعفرانیه شرکت ستاره پارس در زمینه ی ساخت پروژه های ساختمانی و همچنین دارای سردخانه هایی با هدف نگهداری میوه و مواد غذایی که نیاز به نگهداری زمان دار می باشد فعالیت دارد که در این راستا با هدف جذب کادر فنی مجرب اقدام به فعالیت نموده است.


فرصت های شغلی فعال

فرصت شغلی یافت نشد.