معرفی شرکت

شرکت بازرگانی و ساختمانی در محدوده ی زعفرانیه شرکت ستاره پارس در زمینه ی ساخت پروژه های ساختمانی و همچنین دارای سردخانه هایی با هدف نگهداری میوه و مواد غذایی که نیاز به نگهداری زمان دار می باشد فعالیت دارد که در این راستا با هدف جذب کادر فنی مجرب اقدام به فعالیت نموده است.