معرفی شرکت

سگال یک استارتاپ در زمینه بلاکچین است.