معرفی شرکت

کشتیرانی خط کرانه دریایی به همراه گروه های عملیاتی با تجربه و کارشناسان مجرب، با اتکا به تجربه 20 ساله در امــور كشتيراني و حمل و نقل بين المللي و ارتباط با خطوط کانتینری مطرح در سطح جهان می باشد. و فعالیتهای دیگری در زمینه حمل و نقل (زمینی و هوایی) را به سرفصل خدمات خود اضافه نموده است. خط کرانه دریایی با افتخار و اطمینان سرویس های چارترینگ، حمل پروژه ایی، فورواردری، حمل ترکیبی و عملیات ترانزیت داخلی و خارجی را عهده دار می باشد.


فرصت های شغلی فعال

هیچ آگهی شغلی وجود ندارد.